Ontwikkelingen op het gebied van werk zorgen voor een tweedeling in de maatschappij. Er zijn hoogopgeleide ‘haves’ en lager opgeleide ‘have nots’. Een inclusieve arbeidsmarkt moet kwetsbare groepen betere kansen te geven en op die manier de kloof verkleinen. Tijdschrift voor HRM maakte een drieluik ‘Inclusief HRM’ waarin wetenschappers inzichten delen over hoe de arbeidsmarkt inclusiever te maken.

Praktische implicaties

Onderzoekers Josje Dikkers en Hanke Drop (Hogeschoool Utrecht) en Paul van der Aa (Hogeschool Rotterdam) keken in het eerste artikel – HRM-uitdagingen rond de inclusieve arbeidsmarkt: inzichten uit praktijkgericht onderzoek – van het drieluik naar het belang van inclusief HRM in relatie tot ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in beleid. Puttend uit verschillende onderzoeken, komen ze tot een aantal praktische implicaties voor inclusief HRM.

Acceptatie

Begeleiding op het werk is van groot belang, schrijven de onderzoekers. Hierbij gaat het zowel om de inhoud van het werk als om integratie en acceptatie. De onderzoekers pleiten daarom voor onboarding en brede socialisatie voor nieuwkomers. Ook is het verstandig werknemers  op een nieuwe werkplek langer volgen. Daarnaast vindt het professionaliseren van uitvoerders en HRM-professionals nog vaak op afstand van de praktijk plaats. Ook zijn leerprocessen vrij traditioneel.

De onderzoekers raden daarom aan langer lopende leerprocessen te ontwikkelen. Daarin moeten uitvoerend professionals van gemeenten en UWV samenwerken met werkgevers en HRM-professionals. Omdat er meerdere ‘mechanismen’ nodig zijn voor het vergroten van kansen op werk, is samenwerking tussen professionals uit verschillende disciplines belangrijk. Evenals een brede blik van de professional die de ‘eerste diagnose’ maakt.

Jongvolwassenen

Na deze introductie volgen twee artikelen die specifiek ingaan op twee groepen: jongvolwassenen met psychische problemen en statushouders.

Auteurs

Josje Dikkers is lector Organiseren van Waardig Werk aan de Hogeschool Utrecht. Hanke Drop is onderzoeker lectoraat Organiseren van Waardig Werk aan de Hogeschool Utrecht. Paul van der Aa is lector Inclusieve Arbeid aan de hogeschool Rotterdam.

Download hier de volledige pdf

Of ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.