Redactioneel
Editie 2013, nr. 1

In dit eerste nummer van het Tijdschrift voor HRM van de zestiende jaargang vormt het thema Innovatie de rode draad. In de eerste twee artikelen gaat het om de HR-functie zelf. In hoeverre is daarin sprake van innovatie? Het betreft onder meer de verschuiving van HR-taken van HR-professionals naar de lijn. Caroline Gilbert is op dit onderwerp gepromoveerd. Haar bijdrage in dit nummer, mede van de hand van Sophie de Winne en Luc Sels, is gebaseerd op het proefschrift. In vervolg op haar oratie als lector (van 2007 doet Petra Biemans verslag van achttien casestudies. Daarin gaat zij na welke ontwik-keling de rol van HR de laatste jaren heeft doorgemaakt, waarbij de verschuiving van staf naar lijn eveneens een belangrijk thema is. Piet Hoogendoorn, directievoorzitter van een plaatselijke Rabobank, reflecteert vanuit zijn eigen praktijk op de twee artikelen. Charissa Freese (die binnenkort de redactie van het Tijdschrift komt versterken) beschrijft, samen met René Schalk en Jaap Paauwe, innovatieve HR-praktijken. Een belangrijk gezichtspunt is flexicurity, het gelijktijdig bevorderen van flexibiliteit van de organisatie enerzijds, en zekerheid voor de werknemer an-derzijds. Van geheel andere orde is de innova-tieve praktijk die wordt beschreven door Aukje Nauta, Kees Blokland en Erwin Witteveen. Het betreft de Code Verantwoord Marktgedrag die tot stand is gekomen in de schoonmaakbran-che. Het artikel is zowel qua inhoud als stijl nogal afwijkend van de ‘normale’ artikelen in het Tijdschrift voor HRM, maar de innovatie is – zeker ook voor HR – relevant genoeg om hier een plaats te krijgen. Ook het Tijdschrift voor HRM vernieuwt zich. Voortaan wordt elk artikel vooraf gegaan door een kort stukje ter introductie ‘Van de redactie’. Daarin kunt u in één oogopslag zien waar het artikel over gaat. Het Redactioneel is hierop aangepast. Afgezien van de thema-nummers, waarin het Redactioneel meestal een meer beschouwend karakter heeft, zal het stuk worden beperkt tot een korte introductie van één pagina. De redactie hoopt dat u de nieuwe formule kunt waarderen en wenst u ook in de zestiende jaargang weer veel leesplezier – en veel innovatie.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.