De huidige arbeidsmarkt vraagt meer dan ooit dat mensen zelf regie nemen voor hun eigen ontwikkeling. Om dat te bewerkstelligen is een integrale aanpak nodig, stelt lector Menno Vos van de Hogeschool Windesheim in zijn onderzoek Stimuleren van eigen regie op loopbaan en ontwikkeling.

Eigen regie

De arbeidsmarkt verandert snel. Technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering hebben grote impact op het werk. Taken en functies verdwijnen en er ontstaan nieuwe. Ook ingrijpende gebeurtenissen zoals de coronacrisis hebben grote impact op de inhoud van werk, bedrijfsprocessen en businessmodellen. Het is daarom belangrijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden. Hier ligt een taak voor belanghebbenden als overheid, onderwijs en sociale partners. Daarnaast vergt duurzaam inzetbaar zijn vaak verandering van eigen gedrag en gewoontes. Eigen regie is hierbij een belangrijke sleutel.

Concrete acties

In het onderzoek beschrijven Menno Vos et al. hoe eigen regie gestimuleerd kan worden zodat werkenden zoveel mogelijk zelf in staat zijn om richting te geven aan hun loopbaan en ontwikkeling. Er is gekeken hoe eigen regie van medewerkers te beïnvloeden is. Ook worden concrete acties beschreven om eigen regie binnen een organisatie te stimuleren. Daarnaast is gekeken wat HR-professionals kunnen doen in het faciliteren van eigen regie zodat medewerkers zich ondersteund voelen en het vertrouwen krijgen om zich te ontwikkelen.

Integrale aanpak

Een belangrijke conclusie is dat het stimuleren van eigen regie om een integrale aanpak vraagt. In essentie gaat het om een gedragsveranderingsproces dat niet met één instrument of maatregel te beïnvloeden is. Het gaat om het samenspel van acties op verschillende niveaus. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met factoren als de sector, het type werkzaamheden, type medewerkers en de situatie waarin een organisatie zich bevindt. De ene persoon is immers nieuwsgieriger, of heeft meer lef, dan de ander.

Eén generieke beleidsmaatregel leidt niet automatisch tot (meer) eigen regie. Net zoals enkel het aanbieden van een loopbaanplatform niet direct tot loopbaanacties leidt. Ontwikkelbeleid moet zijn afgestemd op het organisatiebeleid, met ruimte voor individuele verschillen en maatwerk. Het is belangrijk om daarom ook medewerkers bij ontwikkelbeleid te betrekken. Kortom, om daadwerkelijk tot eigen regie op loopbaan en ontwikkeling te komen, moeten acties elkaar aanvullen en versterken, met oog voor maatwerk.

Auteurs

Menno Vos is lector bij de Hogeschool Windesheim, Vanessa Roelse is aanjager van de actie-agenda ‘Leven Lang Ontwikkelen’ van de SER, Linda Koopmans en Wouter van der Torre zijn onderzoekers bij TNO, Margreet Xavier is adviseur HR-innovatie bij AWVN, Anna van der Horst is onderzoeker bij de JLU, Giessen en adviseur bij eelloo, Inge van Nispen is adviseur bij eelloo & Jos Sanders is lector bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

  Download hier de volledige pdf

Of ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.