Editie 2012, nr 2

De redactie

Voor u ligt een bijzonder nummer van het Tijdschrift voor HRM. Dit themanummer over I-deals en employability is samengesteld door een gastredactie bestaande uit prof. dr. Beate van der Heijden, dr. Charissa Freese en prof. dr. Aukje Nauta. Het is al eens eerder voorgekomen dat we een gastredacteur in ons midden hebben gehad, maar een volledige gastredactie is voor het Tijdschrift voor HRM een novum. Het bleek een I-deal te zijn, want met de beste wetenschappers op het terrein van I-deals en employability in de (gast-)redactie, is het resultaat van zeer hoge kwaliteit geworden. Dat het accent overwegend ligt op de psychologische invalshoek mag, gezien de achtergrond van onze gasten, geen verwondering wekken. Dat neemt niet weg dat het thema breed aan de orde komt. Ik ga hier verder niet in op de inhoud van het nummer; dat gebeurt uitvoerig door de gastredactie, want ook het redactioneel is van haar hand. De redactie van het Tijdschrift voor HRM heeft natuurlijk wel meegekeken over de schouder van de gasten, want zij blijft de eindverantwoordelijkheid houden, maar zij heeft aan dit nummer weinig tijd en energie hoeven besteden. De kwaliteit van het geleverde werk maakt dat onnodig. Rest mij om – namens de redactie van het Tijdschrift voor HRM – Beate, Charissa en Aukje hartelijk dank te zeggen voor hun werk, voor het fraaie resultaat en voor de zeer plezierige samenwerking. En u, lezer, wens ik veel genoegen met dit nummer. Na lezing weet u alles over I-deals en employability.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.