Boekbespreking
Sonja Bekker, Peter Ester en Ton Wilthagen, Jong en oud op de arbeidsmarkt: generaties, transities en levensloop (2005)

Editie 2006, nr. 1

Gerard Evers

Onlangs verscheen het boek Jong en oud op de arbeidsmarkt. Dit boek schetst een beeld van de bewegingen van jonge en oudere werknemers op de arbeidsmarkt. In elf krachtige hoofdstukken wordt een beeld gegeven van levensloop en generaties, perspectieven op jong en oud, demografische arbeidsmarktvragen, loopbaankeuzen en het zoeken van werk, werkloosheid en zelfstandig ondernemerschap, de invloed van ICT, de betekenis van scholing en opleiding, de kwaliteit van werk, individuele tijdspreferenties, en uittreding. Kortom, een heel scala aan invalshoeken passeert de revue.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.