Implicaties voor HRM

Artikel
Editie 2002, nr. 3

Eric Molleman

Het werken in teams mag zich in een groeiende belangstelling verheugen. Toch is teamwerk noch vanzelfsprekend, noch altijd succesvol. Processen in en prestaties van teams hangen namelijk sterk af van werk- en teamkenmerken. Deze kenmerken moeten dus gelijktijdig in ogenschouw genomen worden: er wordt namelijk te vaak gesproken over teambuilding, teamrollen en samenwerking zonder naar het werk zelf te kijken. Er bestaan vier soorten teamtaken: additieve taken waarbij de som van de inspanningen van de afzonderlijke teamleden tot een eindresultaat leiden, conjunctieve taken wanneer de teamprestatie bepaald wordt door de zwakste schakel in het team, disjunctieve taken wanneer de prestatie wordt bepaald door het beste teamlid en discretionaire taken waarbij teamleden naar eigen inzicht kennis, vaardigheden en inspanningen mogen combineren. De belangrijke persoonlijkheidskenmerken zijn extraversie, mildheid, conscientieus-zijn, emotionele stabiliteit en het openstaan voor nieuwe ervaringen.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.