Artikel
Editie 2001, nr. 1

Jouke van Dijk & Sebastiaan Bosch

Steeds meer economen raken ervan overtuigd dat de ‘nieuwe economie’, die sterk wordt beïnvloed door de ontwikkelingen in de communicatie- en informatietechnologie, voor een langdurige economische groei met bijbehorende krappe arbeidsmarkt zal zorgen. Deze steeds krapper wordende arbeidsmarkt heeft belangrijke consequenties voor het personeelsmanagement. Bij een ruime arbeidsmarkt met geschikte kwalificaties kan men de markt volgen en hoeft men weinig investeringen te plegen om mensen te behouden of op te leiden. Is de markt echter krap, dan moet men de medewerkers zien te behouden. Ontbreken in dat geval ook nog de benodigde kwalificaties, dan moet men deze zelf realiseren door opleiding en ontwikkeling. In dit artikel wordt onderzocht of inderdaad valt aan te tonen dat bedrijven die problemen ondervinden op de krappe arbeidsmarkt, dit (deels) oplossen door meer te investeren in bedrijfsopleidingen. In dat geval is het duidelijk dat het strategisch personeelsmanagement een essentiële bijdrage levert door het oplossen van knelpunten in de personeelsvoorzieningen en zo de verdere groei van de onderneming mogelijk maakt.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.