De verbinding tussen individueel leren en organisatieleren

Artikel
Editie 2004, nr. 3

Marianne van Woerkom

Om het leren van individuen en van organisaties dichter bij elkaar te brengen is kritisch reflectief werkgedrag nodig. Kritisch reflectief werkgedrag is een concept waarin medewerkers op individueel niveau leren van reflectie, experimenteren en het positief omgaan met fouten. Door deze mening publiek te maken en feedback aan anderen te vragen worden de resultaten van hun leerproces gedeeld met anderen. En zo ontstaat organisatieleren. Kritisch reflectief werkgedrag is vooral belangrijk voor organisaties die zich in veranderingsprocessen bevinden en waarbij medewerkers initiatief nemen en verantwoordelijkheid dragen. Het concept is vooral waardevol omdat het de impliciete interactie tussen de motivatie voor gedrag (die verbonden is aan de organisatieomgeving) en individueel gedrag expliciteert. Het concept voorziet in een belangrijke lacune. Bij veranderingsprocessen wordt in de regel sterk gefocust op het gedrag van medewerkers. Zo wordt echter voorbijgegaan aan het feit dat individueel gedrag en organisatieomgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zonder een analyse van de door de medewerkers ervaren knelpunten in hun werkomgeving, is elke poging tot effectieve verandering van werkgedrag gedoemd te mislukken.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.