Erik Jan van Dalen:

Het gebeurt niet zo vaak: De publicatie van een Nederlandstalig HRM boek over kwantitatief, bedrijfskundig personeelsmanagement. Rond de jaarwisseling 2017-2018 is het niet één, maar twee keer raak. Min of meer tegelijkertijd zien twee boeken over dit onderwerp het levenslicht. Het betreft HR analytics, een 7e zintuig voor de moderne HR professional onder redactie van Luc Dorenbosch en Tony Brugman en Personeelsmanagement nader becijferd van Karin Potting. In ‘de strijd’ om duurzame inzetbaarheid, talentmanagement, leiderschap en verandermanagement, delft kwantitatief personeelsmanagement veelal het onderspit bij HR-professionals. De boeken van Potting en Dorenbosch et al. laten zien hoe vanzelfsprekend de kwantificering van personeelsmanagement is toe te passen op de meer ‘sexy’ HRM onderwerpen. De twee boeken vullen elkaar aan. Waar Potting de lezer meeneemt in bedrijfseconomische analysetechnieken, presenteren Dorenbosch en Brugman de lezer praktijkcasuïstiek met daarin de toepassing van data-analyse ter ondersteuning van inhoudelijke HRM-besluitvormingsprocessen. We bespreken beide boeken eerst afzonderlijk en sluiten af met een korte vergelijking.

Verder lezen? Download hier de pdf.

Bibliografische gegevens

Titel: HR analytics, een 7e zintuig voor de moderne HR professional.
Auteur(s): L. Dorenbosch en T. Brugman
Uitgeverij: Vakmedianet, Alphen aan den Rijn

Titel: Personeelsmanagement nader becijferd.
Auteur(s): K. Potting
Uitgeverij: Coutinho, Bussum