Artikel
Editie 2006, nr. 2

Paul Breman & Jolande Bruinsma

Competentie leidt tot prestatie. Dit blijkt uit een studie naar de relatie tussen competentie en prestatie onder 57 managers binnen de gezondheidszorg. De studie toont aan dat competentiemanagement een significante bijdrage kan leveren aan het beter presteren van medewerkers (en dus aan de prestaties van de organisatie als geheel). Organisaties kunnen dus veel baat hebben bij de inzet van HRM-instrumenten als persoonlijke ontwikkelplannen, competentiegericht opleiden, werven, selecteren en beoordelen, competentieprofilering, management development en competentiebeloning. Uit het onderzoek blijkt tevens dat 360-graden-feedbackinstrumenten waardevol, valide en betrouwbaar zijn. De 360-graden-feedbackmethode kan dus goed ingezet worden voor ontwikkelingsgerichte doeleinden. Het instrument draagt er immers aan bij dat medewerkers en managers een goed inzicht krijgen in de competenties waarop zij ontwikkelbehoefte hebben. Hoewel deze methode ook ingezet kan worden voor beslissingsdoeleinden op het gebied van beloning, zitten hier risico`s aan vast. Een directe koppeling aan beloning maakt van het instrument meer een competentiebeoordeling in plaats van een feedbackinstrument. Dit kan een negatieve invloed hebben op de betrouwbaarheid van de feedback.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.