Duurzaam HRM heeft betrekking op de strategieën, praktijken en processen die HRM-professionals samen met andere arbeidsmarktpartijen ontwikkelen, of die binnen organisaties ontstaan, met het oog op het behalen van de financiële, sociale en ecologische organisatiedoelen. Tegelijkertijd steunen deze duurzame HRM-praktijken werknemers bij het ontwikkelen van hun individuele capaciteiten die zij nodig hebben om zowel in huidige als in toekomstige werk- en privésituaties goed te kunnen (blijven) functioneren. In een bewerking van haar inaugurele rede – in het licht van de Covid-19-pandemie – diept Pascale Peters de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van Duurzaam HRM en de relatie met het onderzoek en onderwijs (in haar leerstoel) uit.

Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie

Zij doet dat door de volgende vier vragen te beantwoorden:

  1. Waarom is een nieuw paradigma voor Strategisch HRM maatschappelijk noodzakelijk?
  2. Waarin verschilt Duurzaam HRM van gangbaar Strategisch HRM?
  3. Waarom is Duurzaam HRM als nieuw paradigma voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de praktijk van Strategisch HRM noodzakelijk?
  4. Hoe inspireert Duurzaam HRM het onderzoek en onderwijs binnen (haar leerstoel) SHRM?

COVID-19 versterkt noodzaak voor Duurzaam HRM

Gevolgen van COVID-19 zoals het verlies aan werkgelegenheid in sommige sectoren en het tekort aan werknemers in andere sectoren, en de arbeidsmarkttransities en omscholingstrajecten die daardoor noodzakelijk zijn, maar ook de impact van thuiswerken op privé, versterken de noodzaak voor een meer duurzame, inclusieve kijk op HRM. Pascale Peters roept de HR-gemeenschap op om meer te reflecteren op ‘gangbare’ concepten en praktijken binnen Strategisch HRM en deze aan te passen. Met haar onderzoek en onderwijs op het gebied van Duurzaam HRM hoopt ze daar een bijdrage aan te leveren.

Auteur

Pascale Peters is Hoogleraar Strategisch Human Resource Management, Nyenrode Business Universiteit

  Download hier de volledige pdf

Of ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.