Een verwaarloosde organisatie ontstaat als gevolg van een langdurig proces met moeizame of energievretende innovaties, organisatiewijzigingen, onprofessioneel leiderschap, ongewenste omgangsvormen tussen medewerkers en andere destructieve gedragingen en interventies. Verwaarlozing ontstaat niet als gevolg van één ingrijpende of mislukte organisatiewijziging, hoeveel impact deze ook kan hebben gehad. Joost Kampen beschrijft in zijn boek theorie en praktijk om langdurig verwaarloosde teams en organisaties weer richting en perspectief te geven. De wetenschapper komt aan zijn trekken met veel hoofdstukken met theorie en actuele, wetenschappelijke inzichten. De praktisch ingestelde leidinggevende of organisatie-adviseur vindt in het boek werkende aanpakken en stappenplannen.