Grote levensgebeurtenissen in het leven van werknemers kunnen grote veranderingen veroorzaken in het (langer) kunnen, willen en mogen doorwerken. Dat concludeert Karen Pak, universitair docent bij het Instute for Management Research van de Radboud Universiteit in haar artikel De rol van grote levensgebeurtenissen bij langer doorwerken. Organisaties moeten zich bewust zijn van de impact van deze gebeurtenissen zodat ze er op in kunnen spelen, aldus Pak. Steun van vooral leidinggevenden en het vinden van maatwerk-oplossingen spelen een cruciale rol.

Geboorte

Een promotie of een organisatieverandering zijn grote gebeurtenissen op het werk. In het privéleven van een werknemer kan het gaan om een geboorte van een kind of de dood van een geliefde. Deze grote levensgebeurtenissen kunnen leiden tot veranderingen in de hulpbronnen en taakeisen die werknemers tot hun beschikking hebben. Als deze veranderingen ervoor zorgen dat de persoon en de baan niet meer goed op elkaar aansluiten, dan wordt de mate waarin een werknemer wil, kan en mag werken beïnvloed. Het is daarom belangrijk om erachter te komen wat organisaties kunnen doen om langer doorwerken te stimuleren. Ook is het goed te weten hoe werknemers te steunen als ze met grote levensgebeurtenissen te maken krijgen.

Verschil per gebeurtenis

Pak concludeert op basis van interviews met 33 oudere werknemers dat het effect van grote levensgebeurtenissen op het kunnen, willen en mogen doorwerken zelfs groter is dan leeftijd. Veranderingen in persoonlijke hulpbronnen bleken voornamelijk invloed te hebben op het kunnen werken, terwijl veranderingen in werk hulpbronnen vooral invloed hadden op het willen werken. De behoeften verschillen daarom soms per gebeurtenis. Over het algemeen bleek dat werknemers die grote levensgebeurtenissen in hun privéleven meemaken, graag enigszins ontzien worden. Gaat het om grote levensgebeurtenissen op het werk, dan is er vaker behoefte aan ontwikkel- en benut-activiteiten.

Aanbevelingen

Organisaties moeten zich bewust zijn dat grote levensgebeurtenissen het kunnen, willen en mogen doorwerken kunnen beïnvloeden, aldus Pak. In deze periodes hebben medewerkers meer aandacht van hun leidinggevende nodig. Deze steun geeft medewerkers het gevoel dat ze gewaardeerd worden. Daarnaast hebben medewerkers heel uiteenlopende behoeftes na grote levensgebeurtenissen. De leidinggevende speelt een belangrijke rol bij het vinden van op maak gemaakte oplossingen. Organisaties kunnen soms ‘misfit’ voorkomen door bijvoorbeeld tijdelijk taakeisen te verminderen of werk-gerelateerde hulpbronnen te verhogen. Als de werkgever echter geen support biedt of zelfs een negatieve reactie geeft, kan misfit ontstaan of versterkt worden.

Auteur

Karen Pak is werkzaam als universitair docent bij het Instute for Management Research van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het artikel is gebaseerd op het proefschrift dat zij in schreef over dit onderwerp.

  Download hier de volledige pdf

Of ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.