Machiavelli op de Werkvloer

Organisatiepolitiek. Zowel managers als professionals kunnen er in de uitoefening van hun functies niet omheen. Zeker niet als zij zaken voor elkaar willen krijgen en met plezier hun werk willen doen. Dat stelt Math de Vaan in zijn boek Machiavelli op de Werkvloer. Hij onthult hierin de regels van het intrigerende politieke spel van belangen, macht en invloed dat zich steevast achter de schermen van organisaties afspeelt. Het boek bevat veel inzichten voor managers en professionals die het politieke krachtenveld beter willen begrijpen en die zelf niet bang zijn om die arena te betreden.

Aan de buitenkant manifesteert het politieke spel zich vaak als een eenvoudig praatje op de gang of bij het koffieapparaat. Wat erachter schuilgaat is echter vele malen complexer en vergt een scherpe blik op de diverse belangen- en krachtenvelden. En of we het nu willen of niet, het is een alledaags en nuttig onderdeel van de sociale dynamiek tussen mensen. Sterker nog, we zijn waarschijnlijk allemaal vaker politiek bezig dan we zelf in de gaten hebben. Iedereen probeert wel eens iets in de wandelgangen voor elkaar te krijgen. Hoe dat vervolgens uitpakt is echter een tweede. Daar gaat dit boek over: hoe speel je het spel, wat kan het je opleveren, wat zijn de risico’s en welk gedrag kan echt niet door de beugel?

Van boardroom tot toilet

De Vaan brengt allereerst het speelveld in kaart dat zich letterlijk uitstrekt van de boardroom tot de toiletten en het videobellen. Daarna komen de spelers in beeld en de drie noodzakelijke basisvaardigheden die nodig zijn voor het spelen van het spel. Het derde deel van het boek gaat over het spel zelf. Wat zijn de machtsbronnen die ter beschikking staan en welke speltypen bestaan er zoal? Tot slot komt ook de ethische kant van het politieke spel aan bod. Met het boek laat De Vaan zien dat zelfs het kortste gesprek een politieke lading kan krijgen en hoe je invloed hebt op de uitkomst van zo’n gesprek.

Levensbelang

​​​​​​​Machiavelli op de werkvloer is een boek voor managers en professionals op alle niveaus die opereren in een complex belangenveld tussen de medewerkers aan wie ze leidinggeven of die zij adviseren enerzijds en de bazen voor wie ze zelf werken anderzijds. Politieke vaardigheid is dan van levensbelang.

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Math de Vaan
Titel: Machiavelli op de Werkvloer
Uitgegeven door: Boom
Jaar: 2021