De relatie tussen kwantiteit en kwaliteit van opleidingsinspanningen

Artikel
Editie 2001, nr. 1

Luc Sels, Anneleen Forrier, Joost Bollens, Johan Maes

In Vlaanderen probeert de overheid al enige tijd de opleidingsinspanning van bedrijven te stimuleren. De opleidingsinspanning wordt daarbij steevast in financiële termen gemeten (opleidingsinvestering als percentage van de loonkosten). Het investeringsniveau is echter slechts een goede maatstaf voor de opleidingsinspanning en de stimulering van dit investeringsniveau is slechts een mogelijke taak van de overheid als ook kan worden aangetoond dat er een significante samenhang bestaat tussen de omvang van de financie?le investering in opleiding enerzijds en de kwaliteit van opleidingstrajecten anderzijds. In dit artikel wordt aangetoond dat er naast een kwantitatieve onderinvestering in opleiding ook sprake is van een soort ‘kwalitatieve’ onderinvestering en dat de relatie tussen het niveau van investering in opleiding en de kwaliteit van opleidingstrajecten zwak is.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.