‘Mooier werk’ bouwt voort op het boek ‘Mooi werk’, het job-crafting handboek van vijf jaar geleden. Waar job-crafting voornamelijk van toepassing is op medewerkers die beschikken over een beperkt pakket aan vaardigheden en op medewerkers die al vele jaren hetzelfde soort werk doen, is het boek ‘mooier werk’ van toepassing op iedere medewerker die af en toe het knagende gevoel heeft dat het werk inspirerender en betekenisvoller kan zijn. De auteurs putten uit de resultaten van honderden interventietrajecten. Ze introduceren de term ‘smart crafting’ en beschrijven wat de meerwaarde is voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.