Artikel
Editie 2005, nr. 1

René Tissen & Frank Lekanne Deprez

De veranderingen van werk, organisaties en werkomstandigheden in het kader van de kenniseconomie hebben consequenties voor de motivatie van werknemers. En in het verlengde hiervan voor de theorievorming over motivatie en het op motivatie gerichte beleid. Een belangrijk punt van kritiek is dat alle stijlen van aansturing en motivatietheorieën gebaseerd zijn op de industriële economie en samenleving. Nu de ruilrelatie tussen werkgever en werknemer veranderd zijn en kennis het belangrijkste activum van een onderneming is geworden, heeft het begrip motivatie een andere lading gekregen. Desondanks blijven theorievorming en beleid achter op deze ontwikkelingen. Theoretici, consultants en werkgevers volstaan met het combineren of verfijnen van bestaande theorieën en interventies. Er is daarom nog steeds geen duidelijke relatie tussen de motivatie van mensen en de manier waarop zij worden aangestuurd. Motivatieonderzoek beperkt zich tot op heden voornamelijk tot tevredenheidsonderzoeken. Deze hebben echter vooral betrekking op het eigen belang van de werknemer (motivering) en minder op zijn passie (motivatie).

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.