De rol van leeftijd, werkgerelateerde motieven en personeelsinstrumenten

Editie 2010, nr. 4

Dorien Kooij

De beroepsbevolking in westerse landen vergrijst. Door het stijgen van de levensverwachting en het dalen van het aantal geboorten is het aandeel 55-plussers in de Nederlandse beroepsbevolking gestegen van 14 procent in 1998 naar 19 procent in 2008 (CBS Statline, 2009). Aangezien de Nederlandse overheid de pensioengerechtigde leeftijd wil verhogen van 65 naar 66 jaar, zal de vergrijzing van de beroepsbevolking alleen maar toenemen. Voor organisaties is het dan ook belangrijk te weten hoe zij hun oudere werknemers kunnen motiveren en behouden. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de motivatie om (door) te werken van oudere of ouder wordende werknemers. We weten dus niet of en hoe motivatie verandert met leeftijd en welke personeelsinstrumenten belangrijk zijn voor oudere werknemers.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.