Implicaties voor personeelsbeleid

Artikel
Editie 2003, nr. 2

Christa Teurlings, Marjan Vermeulen, Helena Wiersma

De elkaar steeds sneller opvolgende maatschappelijke ontwikkelingen noodzaken organisaties tot een flexibeler personeelsbeleid. Dit krijgt vorm door middel van duurzame competentieontwikkeling. Een duurzame competentieontwikkeling kent drie speerpunten: behouden en verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen en construeren en creëren. En combinaties hiervan. Bij een dergelijk strategisch leerbeleid gaat het om het zoeken naar wederzijds respect en de creatie van win-win-situaties, zingeving en gezamenlijke betekenisverlening en de integratie van leren en werken. Organisaties moeten dit nastreven op individueel, groeps- en organisatieniveau. Wanneer het organisaties in de sector onderwijs of gezondheidszorg betreft, komt daar het niveau van de primaire klant bij. Voor HRM en HRD heeft dit verschillende consequenties. Leren moet op deze terreinen een meer centrale plaats krijgen, er is meer sprake van gedeelde verantwoordelijkheid en wederzijdse afhankelijkheid, er is meer nadruk op teams en groepen werknemers, HRD en HRM moeten contextafhankelijk worden en nieuwe personeelsinstrumenten moeten worden ontwikkeld.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.