HR-professionals worden geconfronteerd met veranderende eisen als gevolg van technologische ontwikkelingen. Dat vraagt om specifieke kennis en competenties op het gebied van technologie-gerelateerd verandermanagement, datageletterdheid, ethiek, multidisciplinaire samenwerking en afstemming met het management, menen Van Beurden et al. Met hun manuscript ‘De Impact van Technologische Ontwikkelingen op HR-professionals en het HRM-onderwijs’ werpen zij nieuw licht op het veranderende landschap van HR-management waar technologische vooruitgang aan de orde van de dag is.

 

Uitdagingen voor HR-professionals in werkveld en HRM-onderwijs

Het onderzoek biedt diepgaande inzichten in hoe HR-functies en HRM-onderwijs strategische waarde kunnen toevoegen in een tijdperk van samenwerking tussen mens en technologie. Toch zijn er enkele punten die een flinke uitdaging vormen voor HR-professionals, zowel in het onderwijs als in het veld.

Noem een gebrek aan bewustzijn van technologische veranderingen. Maar, ook:

  • beperkte betrokkenheid in de implementatiefase;
  • belemmeringen door onderbezetting;
  • én een verhoogde werkintensiteit.

Van belang is dat HRM-studenten zich nu bewust worden van technologische ontwikkelingen in hun toekomstige functie en hiermee vertrouwd raken. Cruciaal hiervoor is om binnen de opleiding expliciete aandacht te besteden aan de vertaalslag van technologische impact naar organisaties en werknemers. Ook is het belangrijk om studies te richten op de analytische kant van datagebruik en regelmatig contact te onderhouden met het werkveld voor behoud van een actueel curriculum.

Technologie implementatie op de werkvloer

Een kant-en-klare oplossing voor HR-professionals om effectief om te gaan met de impact van technologische ontwikkelingen binnen HR-management is er niet. Wel zou een HR-professional binnen een continu veranderend technologisch landschap op kunnen treden als verbinder, zodat ook andere functies binnen organisaties meer verbonden en vertrouwd raken met technologische ontwikkelingen op de werkvloer.

Daarbij is het wel van belang dat de HR-professional al in een eerder stadium betrokken wordt bij de implementatie van technologische ontwikkelingen. Maar ook dat er tijd wordt gecreëerd om echt strategische waarde te leveren in de implementatie van technologie. Kritisch evalueren welke (operationele) HR-activiteiten kunnen worden geautomatiseerd of gedigitaliseerd en het uitbesteden van activiteiten aan lijnmanagers kan hiervoor ruimte bieden.

Auteurs

Dr. Jeske van Beurden [1], Dr. Sjanne Marie van den Groenendaal [1, 2], Prof. dr. Irmgard Borghouts [1], Prof. dr. Charissa Freese [1, 2, 3].
[1] Tilburg University
[2] TIAS School for Business & Society
[3] North-West University SIP & HRM

Download hier het volledige artikel (pdf)