Jorrit van Mierlo is per 1 januari 2021 toegetreden tot de redactie. Jorrit is werkzaam als adviseur onderzoek bij Instituut Gak. Hij is gepromoveerd aan de vakgroep Human Resource Management van de Universiteit Twente. Tijdens zijn promotieonderzoek richtte hij zich op HRM-implementatie. Ook hield hij zich bezig met relatief onbekende onderzoeksmethoden zoals actieonderzoek. Eerder was Jorrit werkzaam in het praktijkonderzoek bij De Beleidsonderzoekers. Daar voerde hij voornamelijk onderzoeken uit in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij heeft daardoor een heldere blik over HRM-gerelateerde onderwerpen als flexwerk, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en thuiswerken. Daarmee vormt Jorrit een waardevolle aanvulling van de redactie. Wij heten hem van harte welkom!