De NVP heeft zich als premium partner verbonden aan het Tijdschrift voor HRM. De NVP is hét netwerk voor P&O-professionals die zich bezighouden met personele vraagstukken. De vereniging maakt zich sterk voor de vakontwikkeling van haar leden en is daarom voortdurend actief om haar leden zo goed mogelijk te informeren. Dat is volgens Wim Kooijman, de voorzitter van de NVP, de reden om een stevige relatie aan te gaan. Hij zegt daarover: “De NVP en het Tijdschrift voor HRM versterken elkaar. In het Tijdschrift worden artikelen gepubliceerd waaraan gefundeerde kennis ten grondslag ligt en waarin handreikingen voor de beleidsontwikkeling van personeelsmanagement worden gegeven. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het vakgebied en een brug tussen kennis en beleid te slaan. Het Tijdschrift voor HRM sluit dan ook naadloos aan bij de doelstellingen van de NVP!”