Artikel
Editie 2006, nr. 1

Jo Thijssen & Walter Elyse

Hoewel vergrijzing vaak geassocieerd wordt met obsoletie, bestaat er geen verband tussen beide. Niet alleen is er geen eenduidig verband, obsoletie wordt foutief als containerbegrip gehanteerd. Er zijn immers drie typen obsoletie. Technische obsoletie heeft betrekking op arbeidstechnische mogelijkheden die niet op peil zijn gebleven. Deze vorm van obsoletie is gebruiksgerelateerd, slechts deels leeftijdafhankelijk en heeft effect op de arbeidsproductiviteit. Economische obsoletie daarentegen betreft kwaliteiten die arbeidseconomisch aan betekenis hebben ingeboet. Hierbij moet gedacht worden aan veranderingen in IT, in werkwijzen of aan verdwijnende functies. Dit type heeft vooral effect op de arbeidsmotivatie. Perspectivistische obsoletie ten slotte betreft kwaliteiten die te maken hebben met verouderde opvattingen – een achterhaalde visie op het beroep of de beroepsuitoefening. Dit heeft vooral effect op het loopbaanperspectief. De oorzaken van obsoletie moeten eerder gezocht worden in termen van minder netwerking, minder bijscholing en minder functiewisseling. Het onderscheiden van de verschillende typen obsoletie is belangrijk voor de juiste HR-interventie die gehanteerd moet worden.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.