Ontwikkelingen en hun betekenis voor toekomstig HRM

Artikel
Editie 2003, nr. 3

Erik Jan van Dalen, Rob Gründemann, Sjiera de Vries

De werkzame beroepsbevolking zal de komende jaren nog meer pluriform worden dan nu al het geval is. Om precies te zijn zullen er meer vrouwen, meer allochtonen, meer ouderen en minder jongeren gaan werken. Een andere ontwikkeling is dat de centraliteit van werken zal gaan afnemen. Zaken als vrije tijd en tijd voor het gezin worden steeds belangrijker. Dat blijkt uit een toekomstverkenning op HRM. Daarbij zijn ontwikkelingen op individueel niveau, op het niveau van de organisatie en op maatschappelijk niveau beschreven. De verwachtingen met betrekking tot betaald werk blijken sterk afhankelijk te zijn van de persoonlijke levensomstandigheden. Naar voren is gekomen dat differentiatie een absoluut sleutelbegrip is voor toekomstig HRM. Er moet rekening gehouden worden met de persoonlijke belangen en mogelijkheden van werknemers terwijl gelijktijdig een afweging gemaakt wordt met de belangen en de strategie van de organisatie. Verwacht wordt dat HRM binnen arbeidsorganisaties in de toekomst gestoeld zal zijn op een organisatievisie op de inzet van mensen en uitgewerkt worden in de vorm van beleidskaders.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.