Van ongelijkheidscompensatie naar bijstand

Artikel
Editie 2003, nr. 4

Willem Plessen

Dit artikel brengt in kaart wat de afgelopen periode de hoofdontwikkelingen zijn geweest in het Nederlandse sociaal recht. Daarnaast wordt aangeven welke ontwikkelingen ons vermoedelijk te wachten staan na de eerste regeringsverklaring van het kabinet-Balkenende II en wat de gevolgen van het Najaarsakkoord zijn voor de behandelde onderwerpen. Een typering van de ontwikkelingen in het sociaal recht van de afgelopen jaren is dat tijdens de kabinetten-Kok enkele voor werknemers belangrijke versterkingen van hun positie tot stand zijn gekomen. In de eerste plaats valt te noemen de versterking van de positie van mensen met een onduidelijke rechtspositie, zoals afroepcontracten, uitzendcontracten en min-max. Verder valt te constateren dat de prive?situatie van de werknemer iets is waar de werkgever nauwelijks meer omheen kan. Er is sprake van ‘prive?tisering’ van de arbeidsverhouding. Ten slotte: in de Wet op de ondernemingsraden en de structuurwetgeving is de (collectieve) positie van de werknemers versterkt.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.