Een onmogelijke combinatie? Een analyse van personeelskenmerken in OpEx-organisaties

Artikel
Editie 2007, nr. 2

Joost Jolink, Jan Jonker, Michiel Schoemaker

Steeds meer organisaties streven naar Operational Excellence (OpEx), maar vaak staat dit streven op gespannen voet met het gedachtegoed van HRM. Bij OpEx gaat het om een werkwijze waarbij door zeer efficiënt organiseren en standaardiseren van processen kosten kunnen worden bespaard. Vaak wordt een dergelijke arbeidsorganisatie in verband gebracht met monotoon en stressvol werken. Callcenters zijn een voorbeeld van OpEx. Enkele steekwoorden bij HRM zijn juist autonomie, ontwikkelen van talenten en loopbanen. Uit de analyse in dit artikel blijkt dat organisaties die werken volgens OpEx, competenties van medewerkers wel van groot belang vinden, maar slechts tot op zekere hoogte. De gewenste competenties zijn primair gericht op het bereiken van efficiëntie en tempo en minder op creativiteit en individualiteit. Volgens de onderzoekers gaan sommige OpEx-organisaties hierin zover dat het handelingsrepertoire van medewerkers zodanig beperkt wordt dat het (weer) gaat lijken op een klassieke machinebureaucratie.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.