Artikel
Editie 2001, nr. 3

Alex Straathof

De mate waarin een organisatie kan veranderen, is afhankelijk van de cultuur binnen die organisatie. Inzicht in de factoren die de cultuur bepalen is dus cruciaal. De HR-manager is, als ‘schatbewaarder van de cultuur’, de aangewezen persoon om dit inzicht te leveren. Een cultuurverandering is een proces dat uit vijf fasen bestaat: het gezamenlijk vertrekpunt van de managementtop, de visiepresentatie aan het personeel, het snel boeken van een eerste succes om het geloof in een goed einde te versterken, het wisselen van cultuurdragers en de verankering van de nieuwe cultuur. Een belangrijke succesfactor in het slagen van de verandering is het goed omgaan met weerstanden. De HR-manager speelt hier wederom een cruciale rol als gesprekspartner en klankbord voor alle geledingen binnen de organisatie. Ten slotte is het aan de HR-manager om de bestaande HRM-instrumenten in lijn met de veranderingen aan te passen.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.