Externalisering van de personele functie, flexibiliteit en levensloop

Artikel
Editie 2003, nr. 1

Ton Korver & Peter Oeij

Organisaties worden complexer door de toenemende flexibilisering en de introductie van de levensloop. Dat komt in belangrijke mate doordat zich hierbij uiteenlopende belangen voordoen tussen management en medewerkers, waarbij soms kan worden gesproken van scherpe discrepanties. Mede als gevolg daarvan externaliseren taken van de personele functie. Onder deze P-functie worden alle activiteiten met betrekking tot de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel verstaan. De externalisering is goeddeels te begrijpen vanuit de intensivering van de personeelsvoorziening voor individuele ondernemers. Uitbesteding van die taak wordt dan een optie. Ter illustratie van deze ontwikkeling spitst dit artikel de belangentegenstelling toe op tijdflexibiliteit, het samenhangende vraagstuk van arbeidstijden, bedrijfstijden en personele inzet. Aan de hand van tijdflexibiliteit komen discrepanties tussen organisatie- en werknemersbelangen aan bod en worden voorbeelden gegeven van de externalisering van de P-functie.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.