Commentaar op het artikel ‘Vergrijzing in Nederland: economische effecten op arbeidsorganisaties?’ van Jeroen Woertman en Ton de Korte.

Editie 2004, nr. 4

Ine Sieben

Woertman en de Korte wijzen in hun artikel op het belang van aspecten zoals kosten, productiviteit en effectiviteit in de discussie over vergrijzing in Nederland en de inzetbaarheid van de oudere werknemer. De meest wezenlijke ‘knop’ om binnen de arbeidsorganisatie de vergrijzing het hoofd te bieden is volgens de auteurs het beïnvloeden van de productiviteit van werknemers. Heel terecht wijzen zij hierbij niet alleen op de productiviteit van oudere werknemers. Immers, een optimale benutting van het arbeidspotentieel van ouderen vraagt niet alleen om een curatieve insteek maar vooral ook om een preventief beleid. Medewerkers worden niet plotseling vanaf een bepaalde leeftijd minder productief. Als arbeidsorganisatie is het dan ook van groot belang om het personeelsbeleid zo in te richten dat alle werknemers in alle leeftijdscategorieën productief zijn en blijven. Bij elke leeftijdscategorie is sprake van specifieke kwaliteiten en specifieke belemmeringen. De auteurs wijzen dan ook op het belang van de ontwikkeling van seniorenbeleid naar een levensloop- en levensfasegericht personeelsbeleid.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.