Artikel
Editie 2003, nr. 1

Kène Henkens & Hanna van Solinge

De veranderende uittredingssituatie van oudere werknemers dwingt HR-afdelingen om bewuster om te gaan met hun senioren. Vervroegde uittreding in Nederland wordt namelijk steeds individueler en diverser, waardoor de HR-functie zich tijdig moet oriënteren op wensen en mogelijkheden van oudere werknemers. Factoren die invloed hebben op uittreding zijn de financiële situatie, de thuissituatie, de werksituatie en de gezondheid. Het proces van uittreding begint echter lang voordat daadwerkelijk gestopt wordt met werken. Om werknemers zo lang mogelijk te behouden, moet de afdeling P&O alert zijn op personen die problemen krijgen met gezondheid en voor tijdige taak- of werkplekaanpassing zorgen. Voorts moet de afdeling ervoor waken ouderenbeleid te vertalen in termen van minder belasting: veel senioren treden vervroegd uit omdat het werk hen geen uitdaging meer biedt. Tenslotte moet de afdeling blijven investeren. Ook in senioren.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.