Oriëntatie op een veelbewogen thema

Artikel
Editie 2006, nr. 1

Peter Leisink, Jo Thijssen

Het Nederlandse ouderenbeleid is niet alleen een veelbewogen thema, maar is ook sterk in beweging. Er is in vergelijking met vijf jaar geleden zelfs sprake van een trendbreuk in het beleid. Deze is onder meer veroorzaakt door wetgeving gericht tegen leeftijdsdiscriminatie en door financiële prikkels in het verlengde van een zogeheten ‘blokkeringstrategie’: afschaffing van de VUT en de invoer van de levensloopregeling. Lag de nadruk bij de overheid vroeger eenzijdig op de zogeheten ‘verversingstrategie’, tegenwoordig is er een diversiteit aan strategische beleidsvarianten die zich richten op de aanpak van inzetbaarheidproblemen met oudere werknemers binnen arbeidsorganisaties. Bij arbeidsorganisaties was er al eerder beweging in termen van verzorgingsmaatregelen (adaptatie) en ontwikkelingsmaatregelen (scholing). Deze trends worden verder versterkt nu de overheid zich steeds meer terugtrekt als medefinancierder van vervroegde uittreding. Overigens valt op dat weinig organisaties een kader voor een ouderenbeleid hebben; het lijnmanagement heeft betrekkelijk veel vrijheid om dit zelf in te vullen.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.