Artikel
Editie 2003, nr. 4

Maurice Rojer

Zijn beter opgeleide en mondiger geworden werknemers nog wel gediend van collectief vastgestelde en uniforme arbeidsvoorwaarden? Zijn algemeen verbindend verklaarde cao’s niet te knellend geworden voor ondernemingen die personeelsbeleid meer op maat willen hebben, mede conform de laatste inzichten vanuit HRM? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven worden de cao en het algemeen verbindend verklaren van cao’s geanalyseerd vanuit de functies die het instrumentarium heeft voor de verschillende belanghebbende actoren in het stelsel van arbeidsvoorwaardenvorming, werknemers, werkgevers en de overheid. Hoe ‘bruikbaar’ zijn de cao en de algemeen verbindend verklaring nog in deze tijd en in de toekomst? In dit artikel worden de potentiële (dis)functies belicht, oftewel de voor- en nadelen van de cao en de algemeen verbindend verklaring voor de betrokken actoren. Daarnaast zullen de ontwikkelingen en het huidige gebruik van de cao en de algemeen verbindend verklaring in beeld worden gebracht om te bezien wat kennelijk de betekenis van het instrumentarium is en of we ‘ervan af moeten’ of dat het nog bruikbaar blijft.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.