Een snelle transformatie van staatsgereguleerde personeelszorg naar modern HRM?

Artikel
Editie 2003, nr. 2

Sirp de Boer, Jan Kees Looise, Dick Plomp

Onder invloed van een groeiend aantal Nederlandse investeerders verandert het personeelsmanagement in Chinese ondernemingen in een hoog tempo. Zo luidt een van de conclusies van een onderzoek van de Universiteit Twente naar het personeelsmanagement van negen grote Chinese ondernemingen. Het onderzoek had als doel inzicht te verschaffen in de stand van zaken omtrent Chinees personeelsbeleid: veel buitenlandse ondernemingen worstelen met de vraag in hoeverre hun personeelsbeleid in een Chinese context valt te gieten. Het blijkt dat het personeelsbeleid van sommige onderzochte bedrijven zich in bepaalde opzichten zelfs kan meten met dat van Nederlandse ondernemingen. Dit geldt vooral voor hoofdkantoren en ICT-bedrijven en voor meer ontwikkelde regio’s. Chinese bedrijven ondervinden minder belemmeringen bij het uitvoeren van personeelsbeleid: China kent minder strakke wet- en regelgeving en al helemaal geen vakbonden. In het onderzoek is gekeken naar criteria als aanstellingsbeleid, beoordelen en belonen, organisatieontwerp en arbeidsomstandigheden, training en ontwikkeling, communicatie en informatie, ethische kwesties en de positie van de personeelsfunctie.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.