Het boek ‘Strategische Personeelsplanning in zes stappen. Van human resources naar human capital’, helpt HR managers om die zorgen te adresseren en om te zetten naar concrete acties. Het boek laat zien hoe de ‘War for talent’ kan veranderen in een ‘War with talent’. Het boek laat zien met welke zes stappen je strategische personeelsplanning handen en voeten geeft. Variërend van omgaan met de nieuwe mix aan medewerkers (van generatie X tot Z) tot het benoemen van kritische rollen binnen je bedrijf en het verkennen van toekomstscenario’s.