Artikel
Editie 2001, nr. 2

Frans Verboon

Onderzoek is gedaan naar de werknemersperceptie van prestatiebeloning door 2.500 werknemers te bevragen. Met name werd gevraagd naar de manieren waarop hun reguliere inkomen aangevuld werd met een prestatiebonus. In het onderzoek werd een onderscheid gemaakt tussen drie soorten performance: bedrijfsperformance, teamperformance en individuele prestatie. 30 procent van de respondenten bleek aan een prestatiebeloning onderhevig te zijn. Betaling voor individuele prestaties bleek in 72 procent van de gevallen voor te komen, gevolgd door de bedrijfsperformance (15 procent) en de teamperformance (7 procent). Voorts bleek meer dan 90 procent van de ondervraagden tevreden met het beloningssysteem. Van de respondenten die geen prestatiebeloning kenden, stond 40 procent positief tegenover een eventueel prestatiebeloningssysteem.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.