Boekbespreking
Sanneke Bolhuis, Leren en veranderen

Editie 2009, nr. 4

Ton Bruining

De voortdurende populariteit van het concept lerende organisatie maakt duidelijk dat er nog altijd veel interesse is voor de relatie tussen werken en leren.

Organisatieleren, teamleren, werkplekleren, het wemelt van de termen die uitdrukken hoe belangrijk die relatie wordt gevonden. Sanneke Bolhuis gaat in haar geheel herziene boek ‘Leren en veranderen’ in op de vraag wat leren is: een proces waarin we de wereld om ons heen en onszelf betekenis toekennen.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.