Verschillen tussen zelfbeoordelingen en chef-beoordelingen

Artikel
Editie 2001, nr. 2

Beatrice van der Heijden

Omdat kennis en vaardigheden in een snel veranderende businesscontext een korte houdbaarheid hebben, is het meten van de performance en de ontwikkeling van adaptiviteit en flexibiliteit belangrijk. Prestatiebeoordeling is echter afhankelijk van de aard van de beoordelaar: de medewerker of de leidinggevende. Er bestaat een groot verschil tussen de zelfbeoordeling en de chef-beoordeling: het ‘leniency effect’. Individuen worden namelijk beinvloed door de wens een accuraat beeld van zichzelf te geven en door de wens zichzelf gunstig te presenteren, terwijl bij de leidinggevenden dit laatste criterium geen rol speelt. Een studie is gedaan naar manieren om de validiteit van beoordelingen te vergroten waarbij naar vijf dimensies is gekeken: sociale erkenning en status, de kennisdimensie, de meta-cognitieve kennisdimensie, de vaardigheden en groei en flexibiliteit.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.