Sjoerd van den Heuvel, René Schalk, Charissa Freese, Voken Timmerman
Editie 2013, nr. 4

Volgens een oude waarheid in ons vakgebied hebben medewerkers niet zozeer bezwaar tegen verandering, maar wel tegen veranderd te worden. Daar zit waarschijnlijk nog altijd veel in, maar daarmee is niet alles gezegd. Welke factoren beïnvloeden precies de houding van medewerkers tegenover verandering? Organisatieverandering is aan de orde van de dag. Voor zowel lijnmanagers, die deze veranderingen veelal daadwerkelijk moeten doorvoeren, als HR-managers, die daarbij vaak vanuit een adviserende rol betrokken zijn, is het van belang op dit punt meer inzicht te hebben. In bijgaand artikel wordt een wetenschappelijk onderbouwd model gepresenteerd dat houvast kan bieden voor een beter inzicht in en daarmee ook een meer adequate benadering van medewerkersreacties op organisatieverandering.

Meer lezen? Download dan de pdf.

Of zoek verder in de database.