Artikel
Editie 2004, nr. 4

Kim Timmer

De implementatie van functiewaardering gaat niet zelden gepaard met gevoelens van ongenoegen en verzet op de werkvloer. Protesten tegen de functie-inhoud (taakomschrijving) en/of waardering (loonschaal) zijn dan niet van de lucht. Als arbeidsorganisaties protesten, bezwaar of zelfs (hoger) beroep tegen functiewaarderingsresultaten willen voorkomen, is inzicht nodig in de achtergronden van het ongenoegen. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar rechtvaardigheidsperceptie ten aanzien van functiewaardering in de gemeente Beuningen.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.