Vanaf de zijlijn
Editie 2005, nr. 1

Reactie op de rede van Willem de Lange ‘Bouwstenen van de duurzame arbeidsorganisatie’

André Nijhof, Michiel Schoenmaker, Jan Jonker

De thematiek van de duurzame arbeidsorganisatie roept een aantal fundamentele vragen op ten aanzien van het HRM-beleid in organisaties. Wat betekent de ontwikkeling van duurzaam ondernemen voor de inrichting en aansturing van organisaties? Hoe verhoudt zich de hedendaagse praktijk van HRM tot een theoretisch perspectief op de duurzame arbeidsorganisatie? In zijn inaugurale rede stelt Willem de Lange respect centraal: duurzaam ondernemen draait om respect in de zin van het in zijn waarde laten van de mens en de omgeving binnen en buiten de organisatie. In deze reactie op de rede van De Lange willen wij deze gedachtegang verder verkennen door respect in relatie te brengen tot de meer gangbare benaderingen van HRM en na te gaan wat de duurzame organisatie betekent voor competenties van leidinggevenden.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.