Boekbespreking
Editie 2002, nr. 1

Silfhout, R. van. Inequality in pay within organizations: normative and instrumental
perspectives. ISBN: 9064648298.

Langedijk, M. en P. Ykema-Weinen. Belonen in strategisch perspectief. ISBN: 9023235363.

Gerard Evers

De belangstelling voor resultaatafhankelijke beloning, prestatiebeloning, variabele beloning en dergelijke is groot. Ongetwijfeld is prestatieloon een van de oudste beloningsvormen voor arbeidsdiensten ter wereld. Zoals Nagelkerke in het tijdschrift Sociaal Maandblad Arbeid (SMA) van juni 2000 (pagina 231-233) terecht opmerkt, is prestatiebeloning in een proces van civilisatie en rechtsontwikkeling via collectieve contracten in de loop van de twintigste eeuw naar de achtergrond gedrongen. Toch wordt aan het eind van de vorige eeuw verhoudingsgewijs weer meer aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Er worden vraagtekens geplaatst bij de effectiviteit van de inmiddels bekende collectieve systemen zoals functiewaardering en periodieken, er wordt in de praktijk van organisaties meer geëxperimenteerd met vormen van variabele beloning en ook in de wetenschap is sprake van hernieuwde belangstelling voor achtergronden en effecten van prestatiebeloning en inkomensongelijkheid.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.