Artikel
Editie 2003, nr. 1

Jos Sanders, Andries de Grip, Jasper van Loo

Waar het verbeteren van competenties een belangrijke motor is voor de economische groei, kan de veroudering van competenties een remmende werking hebben. Veroudering van competenties kan op twee manieren plaatsvinden. Bij technische competentieveroudering gaat het om een vorm van waardevermindering die betrekking heeft op de werknemer zelf en die zich uit in het verlies van zowel fysieke als mentale capaciteiten. Bij economische competentieveroudering gaat het om een waardedaling van het menselijk kapitaal als gevolg van veranderingen van buitenaf. Competentieveroudering kan worden voorkomen door proactief competentiemanagement, waarbij ontwikkelingen in de omgeving en het individu nauw worden gevolgd en waarbij door middel van gerichte scholingsprogramma’s het competentieniveau van de organisatie wordt onderhouden. In dit artikel wordt inzicht gegeven in de mate waarin binnen de verschillende bedrijfssectoren scholing wordt ingezet om de risico’s van competentieveroudering te verminderen.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.