Tijdsdruk. Alom hebben mensen het erover. Vrijwel iedereen heeft het druk en er is een tekort aan tijd. Dertien auteurs beschrijven het tijdsprobleem vanuit hun eigen discipline, onder andere geschiedenis, economie, filosofie, antropologie, psychiatrie, sociologie. Vandendriessche redigeert een boek dat nu eens niet een serie tips oplevert om met stress en werkdruk om te gaan. Het boek analyseert een actueel thema vanuit allerlei invalshoeken.