Thijs Homan geeft een kritische reflectie op “de lavastroom” van accreditaties, registraties, protocollen, audits etc. Zijn boek is niet het zoveelste met een pleidooi voor vertrouwen, autonomie en bezieling. Zijn boek is wel een kritische analyse van wat er daadwerkelijk gebeurt in organisaties t.a.v. de regeldrift. Niet alleen op papier, maar ook in praktijk. Veel zzp’ers starten vanuit een frustratie jegens de bureaucratie en regelzucht in de organisatie waar ze tot voorheen werkzaam waren. Thijs Homan stelt zich de vraag of er ook andere oplossingen mogelijk zijn dan ontslag nemen of mooie pleidooien voeren voor de vaak gehoorde oproep ‘terug naar vertrouwen en autonomie’.