Het boek is het resultaat na een grondige revisie en modernisering van het gelijknamige boek van Joseph Kessels en Cora Smit, in eerste druk verschenen in 1989. Het gaat niet langer over opleiden alleen. Het gaat ook om het ontwerpen van leerinterventies passend bij de leerbehoefte van een individu of groep. De auteurs diepen deze zogenaamde relationele ontwerpbenadering uit. De opleidingskundige wordt adviseur. Leren en werken wisselen elkaar af en versterken elkaar. De opbrengst is doorlopende ontwikkeling en groei van talenten.