Adam Lashinsky is adjunct hoofdredacteur van Fortune. Nadat hij in 2012 het boek Apple publiceerde, realiseert hij vijf jaar later iets vergelijkbaars. Over de snelle opkomst van Uber verschijnt zijn boek wild ride, door Unieboek Het Spectrum onlangs in het Nederlands vertaald en uitgegeven onder de titel Uber, de wilde rit. De timing ervan is perfect. Het bedrijf is het afgelopen jaar frequent in het nieuws. Niet alleen vanwege de dienst en de onstuimige groei, maar zeker ook vanwege de omstreden leiderschapsstijl van de CEO. Het boek helpt een en ander beter te begrijpen.