Signalering

Door: Erik Jan van Dalen

Het boek Stakeholdering gaat in op het spelen van het spel met als doel een project succesvol af te ronden. Niet de inhoud, wel het betrekken en beïnvloeden van betrokkenen. De vijanden van vandaag, kunnen je sponsers van morgen zijn of worden. En vice versa. Alhoewel het boek is toegespitst op de situatie in projecten, zijn de tips ook bruikbaar voor regulier werk. De auteur, Van der Vurst, schuwt het niet om ook aan het begrip macht een eigen hoofdstuk te wijden. Macht heeft nog wel eens een negatieve connotatie. Niet in dit boek.