Het stimuleren van leren en innoveren van medewerkers gebeurt niet alleen op HR-afdelingen. Het is een integrale uitdaging voor HR-professionals, managers, OR en medewerkers zelf. Dat schrijven Wouter van der Torre, Sarike Verbiest, Paul Preenen, Linda Koopmans, Roos van den Bergh en Marieke van den Tooren van TNO in hun artikel Lerende en innovatieve organisaties. Een integraal organisatiemodel en praktijkvoorbeelden uit de IT.

Door snelle technologische ontwikkelingen worden innovatie en ‘leven lang ontwikkelen’ steeds urgenter. Maar hoe bevorder je innovatief en lerend gedrag bij medewerkers? Om hierin meer inzicht te krijgen, hebben de onderzoekers een theoretisch model ontwikkeld waarin de belangrijkste stimulerende factoren voor (informeel) leren en (sociale) innovatie zijn opgenomen. Dit model is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur over onder meer informeel leren, lerende organisaties, werkplekleren, sociale innovatie en intrapreneurship.

Stimuleren lerend vermogen

Het model helpt HR-professionals, managers, medewerkers en OR om een integraal perspectief te hanteren op hun eigen organisatie als het gaat om het stimuleren van het lerend en innovatief vermogen van medewerkers. De uitdaging hierbij voor de praktijk is om concreet invulling te geven aan de verschillende factoren uit het model. Daarvoor zijn de factoren uit het model geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden van drie bedrijven in de IT-sector. Onderzocht is hoe deze bedrijven invulling geven aan de verschillende factoren uit het model.

Uitdaging

Het stimuleren van sociale innovatie en informeel leren blijkt daarbij een integrale uitdaging te zijn. Veel aspecten van de organisatie zijn daarop van invloed. Denk bijvoorbeeld aan gevarieerde en uitdagende taken, autonomie, psychologische veiligheid, rolmodellen, participatief leiderschap, transparantie en externe oriëntatie. Deze inzichten bieden werkgevers en werknemers concrete handvatten om het leervermogen en het innovatieve vermogen van de organisatie te versterken.

Auteurs

Wouter van der Torre, Sarike Verbiest, Paul Preenen, Linda Koopmans, Roos van den Bergh en Marieke van den Tooren zijn onderzoekers bij TNO

Download hier de volledige pdf

Of ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.