Artikel
Editie 2006, nr. 4

Albert Kampermann

Competentiemanagement wordt door Nederlandse gemeenten voornamelijk ingevoerd om strategische doelen te realiseren, aldus onderzoekers van de Open Universiteit Nederland. Een belangrijke drijfveer is marktgericht van aard: de vergroting van de concurrentiekracht. Desondanks is er nog geen sprake van een integraal competentiemanagementsysteem door alle geledingen van de organisatie met inbegrip van alle HRM-systemen. Competentiemanagement kan vanuit twee optieken benaderd worden. Een horizontale integratie van competentiemanagement biedt de mogelijkheid om de verschillende werkterreinen van personeelsbeleid te herdefiniëren en onder te brengen in een gemeenschappelijke taal, die van de competenties. Verticale integratie wil daarentegen zeggen dat de belangen van de individuele medewerkers in overeenstemming gebracht worden met de koers en de doelstellingen van de organisatie. Het is echter vooralsnog onmogelijk om beide aanvliegroutes te koppelen. Dit is omdat instrumentalisering van competentiemanagement juist binnen de bestaande HRM-instrumenten moet plaatsvinden. Het verschil blijft bestaan tussen competentiemanagement als stelsel van ideeën en competentiemanagement als instrument.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.