Boekbespreking
Jaap Pauwe (2004). HRM and Performance. Achieving long term viability, Oxford University Press. ISBN 0-19-927390-1.

Editie 2004, nr. 3

Albert Kampermann

De academische interesse voor Human Resource Management, met name in relatie tot prestaties is beduidend toegenomen. Dat kan deels verklaard worden door het belang van concurrentievoordeel voor organisaties. Met de mens als belangrijkste productiekapitaal zijn organisaties op zoek naar (meet )instrumenten die optimalisering van dat kapitaal mogelijk maken. Die instrumenten op hun beurt moeten ingebed zijn in een visie, in een model dat we gemakshalve HRM noemen. De vraag die Paauwe zich in zijn boek stelt is: als HRM uitsluitend in dienst staat van financieel-economische doelstellingen (zeg maar rustig de aandeelhouders), wat zegt dat dan over de visie op de mensen die in organisaties werken?

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.